De sacrale rat race

burn-out sacraal centrum

Het sacrale centrum

Alle leven op aarde wordt verzorgd door de creatieve levenskracht van dit centrum. Het stuwt onze maatschappij vooruit door te (re)produceren en te zorgen voor ons nageslacht. Het heeft de kracht om samenlevingen op te bouwen en te onderhouden. We zijn er het meest mee vertrouwd wanneer we praten over buikgevoel, ‘gut feeling’.

Het is ook het centrum van seksualiteit, hoe je connecteert met anderen en wat je in de wereld wil zetten. Dit hoeft niet zo zeer over kinderen of seksuele relaties te gaan. Sacrale energie is levensenergie die je ook op andere manieren kan ervaren. Het is kracht, vreugde en creativiteit. Tantra is een manier om hier bewust mee om te gaan.

Je kan het op jouw Human Design chart terugvinden als het tweede vierkantje van vanonder. Is het rood ingevuld? Dan is jouw sacraal centrum gedefineerd en ben je automatisch een Generator of Manifesting Generator. Een wit vierkantje is niet-gedefinieerd. Afhankelijk van de andere centra in jouw chart ben je dan een Manifestor, Projector of Reflector.

2023 03 24 18 15 28 Ivan Verreth Human Design Chart.pdf Werk Microsoft​ Edge De sacrale rat race
Niet-gedefinieerd sacraal centrum Human Design chart

Sacrale en niet-sacrale wezens

Generators en de hybride Manifesting Generators domineren onze planeet met bijna 70% en zijn de sacrale types. Zij genereren uit zichzelf de sacrale, vitale levenskracht van de planeet om te bouwen, doen, werken, zorgen, kinderen opvoeden, … .
Projectors komen daarna met ongeveer 20%. Manifestors zijn al zeldzamer met ongeveer 9%. De Reflector is heel uitzonderlijk met slechts 1%. Die drie zijn niet-sacrale types, wat wil zeggen dat zij toegang hebben tot sacrale energie via anderen, het is niet inherent aanwezig. In de buurt van anderen nemen zij de sacrale energie op en vergroten ze uit.

Wat met de rat race?

De verhouding is 70% voor de sacrale wezens versus 30% voor de niet-sacrale bevolking. Onze werkweek is grotendeels gebaseerd op wat voor de meerderheid werkt, niet voor de minderheid. Dat geeft als resultaat dat (Manifesting) Generators de andere types al eens als lui of traag gaan zien, en dat de niet-sacrale wezens zich een alien voelen omdat ze maar niet begrijpen hoe anderen de hele tijd kunnen doen, doen, doen en de druk om ook zo te functioneren.

Beseffen dat ze anders zijn, zichzelf aanvaarden en aanvaard worden door de andere types in hun leven, hun design zien als een waardevol onderdeel in het geheel geeft mensen zonder definitie in het sacraal centrum erkenning en rust. Dutjes zonder schuldgevoel kan een hele bevrijding zijn. Uit de rat race stappen is vaak een fundamentele gezondheidskwestie na eens goed te botsen.

Voor wie dat wel gedefinieerd heeft is het sacrale centrum als een krachtige batterij met enorm potentieel. Dat kan werken op een generatieve maar ook degeneratieve manier. Deze kracht heeft geen bewustzijn, het is rauw en niet te stoppen. Vroegtijdige slijtage is een reëel risico wanneer niet correct wordt omgegaan met deze motor.  Anderen voelen die energie aan en willen er gebruik van maken, het Generator aura vraagt ook om ingezet te worden. Het grote risico: ‘ja‘ zeggen als je buikgevoel ‘nee‘ zegt. Dat is als benzine in een dieselwagen gieten en je dan afvragen waarom die niet goed rijdt. Het leidt tot diepe frustratie en vele gezondheidsproblemen. Generators weten wanneer genoeg genoeg is. Onze maatschappij staat echter onder druk om meer te werken, meer betrokken op te voeden, dure huizen te kunnen betalen… het is niet haalbaar.

Burn-out en ten onder gaan aan de rat race is dus een risico voor iedereen. Toegang tot energie kan bij beiden spaak lopen. De oorzaak ervan is echter niet hetzelfde.

(Manifesting) Generators
Projectors, Manifestors, Reflectors

Conclusie

Elk type kan in burn-out gaan en het is een ziekte van deze tijd. We hebben niet de gewoonte naar ons lichaam te luisteren en begraven de uitputting ook nog liefst onder een laag schuldgevoel of faalangst. Het manifesteert zich dus niet enkel als burn-out, maar neemt ook de vorm aan van chronische gezondheidsproblemen, moeilijk slapen of mentale problemen. Zicht krijgen op hoe je energiehuishouding in elkaar steekt, je behoeftes kennen en er voor opkomen zijn handvaten voor herstel.

Generators hebben al eens het gevoel als slaven vast te zitten in een systeem. Werken om te kunnen leven is nog vaak een argument. Voor een Generator is werk het leven. Hun levenskwaliteit en gezondheid is rechtstreeks gelinkt aan wat ze kunnen doen elke dag. Wat correct is voor hen, voelt zelfs niet aan als werk, meer als een hobby.

Ben ik zelf een gezonde Projector? Nog niet. Het gaat met ups en downs. Als mama van een jong kind ga ik al eens in het rood, maar dan ben ik me daar wel bewust van. Vroeger ging ik gebukt onder schaamte en schuldgevoelens dat ik geen zin had om fysiek werk te doen, dat ik geen huis kan bouwen, dat één nacht slecht slapen mij kon vloeren, dat ik niet zoals mijn ouders was (Generators). Daar ben ik voorbij. Ik ken mezelf en mijn waarde, en weet wat ik mag aanvaarden en beschermen in mijn behoeftes. Ik kies bewust wanneer ik in de buurt ben van sacrale energie en geniet er nu van.

Wat is jouw manier om uit de rat race en burn-out epidemie te blijven? 

Elk type heeft zijn waarde in het geheel
Elk type is nodig in het geheel