Heb ik dan geen gevoelens?

Ik heb een niet-gedefinieerd emotioneel centrum (Solar Plexus) 
“Heb ik dan geen gevoelens?”
Human Design emoties emotioneel centrum

Gelukkig wel! Om te begrijpen wat het precies betekent vind je hieronder een uitleg over wat de Solar Plexus precies is en een beschrijving van de wisselwerking tussen gedefinieerd en niet-gedefinieerd.

Wat is de Solar Plexus

De Solar Plexus oftewel het emotionele centrum is zowel een motor als een bewustzijnscentrum. Emoties stuwen ons vooruit, maar ze vertellen ook iets over onze behoeftes. We ervaren allemaal gevoelens en ondergaan allemaal de emotionele golf, maar er is een belangrijk verschil in hoe dat gebeurt en hoe je er mee om kan gaan.

Human Design de vier motorcentra Solar Plexus Sacraal Wortel hart
Human Design de drie bewustzijnscentra Ajna Milt Solar Plexus

Wat is definitie

Alle negen centra kunnen ingekleurd (gedefinieerd) of wit zijn (niet-gedefinieerd of open), dat is eigen aan de persoon en bepaald op het moment van de geboorte. Ingekleurd is nature, dan heb je een aangeboren manier van omgaan met de eigenschappen van dat centrum en beïnvloed je er anderen mee. Is het niet ingekleurd, dan zullen de eigenschappen van dit centrum eerder gekleurd worden door je ervaringen met anderen of transits, nurture. Los van hoe het mechanisch precies werkt en het nut van die wisselwerking, dat is het belangrijkste principe om te begrijpen in dit verhaal. Als radiostationnetjes zenden en ontvangen wij elkaars golven en beïnvloeden wij de ervaring van de ander en dus het collectief.

We zijn vaker geïnteresseerd in wat niet van ons is (de witte centra en eigenschappen) dan wat wel betrouwbaar en eigen is. In het geval van emoties: confrontatie en waarheid vermijden, people pleasen, hier vindt dat vaak zijn oorsprong, we noemen dat niet-zelf strategieën.

2023 03 19 12 05 25 https dashboard.mailerlite.com emails 82882268506359582 edit Heb ik dan geen gevoelens?
2023 03 19 12 05 42 https dashboard.mailerlite.com emails 82882268506359582 edit Heb ik dan geen gevoelens?
Gedefinieerd

Wie dat gedefinieerd en ingekleurd heeft zal merken dat ze op een emotionele golf surfen, onafhankelijk van waar ze zijn, met wie ze zijn en dat ze er zelf geen controle over kunnen uitoefenen. Er zijn pieken en dalen, het gaat heen en weer, maar mettertijd geraken ze er meer vertrouwd. Net als een radiostation zenden de gekleurde centra hun golven uit. Als zij een rotdag hebben, dan pikken de niet-gedefineerde centra dat op nog voor er één woord uitgesproken is.

Het is handig bewust te zijn hoe dat in jouw huishouden zit en met behulp van verbindende communicatie een oplossing te zoeken tijdens die emotionele lows.
Het algemeen advies voor een gedefinieerd emotioneel centrum is: “neem geen beslissingen in het moment, wacht op helderheid i.p.v. op een high of low te beslissen”.

Niet-gedefinieerd

Voor iemand met een wit (niet-gedefineerd/open) emotioneel centrum is het dus anders. Zij ontvangen onbewust de emotionele golf van anderen en voelen die harder aan dan de “zender”. Hun systeem is er daarnaast niet op uitgerust om de energetische golven lang te verdragen. Wanneer ze alleen zijn, en vooral in de natuur, wordt alles rustig, als een dorpsplein in coronatijden. 

In een relatie of gezinssituatie worden zij langdurig en diepgaand beïnvloed, soms zonder zich ervan bewust te zijn dat emotionele rust mogelijk is. Wie dit niet weet, kan al eens overweldigd worden. Het advies is hier: “Wees een scherm, geen spons. Meestal is het ‘niet van jou’.”

Voorbeeld

Een klein kind met een niet-gedefinieerd emotioneel centrum in een huis met gedefinieerde ouders zal onderhuids de emotionele energie in huis sterker aanvoelen dan de ouders en dus vaker uitbarstingen hebben om die energie een uitweg te geven dan een gedefinieerd kind. Ten onrechte worden zij dan gezien als lastige, emotionele kinderen.

Emotionele golven zoeken een uitweg

Conclusie

Ja, je hebt zeker gevoelens. Afhankelijk van jouw definitie zal je er een bepaalde relatie mee hebben. Je er bewust van zijn helpt om je eigen welzijn en dat van je huisgenoten te bevorderen. Het één is niet beter dan het ander en in de wereld is het 50/50 verdeeld. Beïnvloed worden of beïnvloeden is deel van het leven. Of die connectie iets waardevol brengt, dat is steeds aan het individu om te bepalen of aan te voelen.

Weten of jouw emotioneel centrum gedefinieerd is of niet, kan vaak een hoop verklaren in een zelfbewustwordingsproces of transformatieve fase in het leven. Nieuwsgierig? Kijk eens op je chart.